De bewijzen
Stelling van Pythagoras. *
Ö2 is geen breuk. **
Ö2 + Ö3 is geen breuk. #
e is geen breuk. #
p is geen breuk. #
Er zijn oneindig veel priemgetallen. **
De 'gaten' tussen priemgetallen zijn willekeurig groot. *
Elk natuurlijk getal kan uniek ontbonden worden in zijn priemfactoren. #
De som van de eerste n natuurlijke getallen is gelijk aan n(n+1)/2. #
De som van de eerste n oneven natuurlijke getallen is gelijk aan n2. #
Stelling van Thales. #
10log 2 is geen breuk. #
ABC-formule. *
De formule van Cardano (ABC-formule voor derdegraadsvergelijkingen). #
Stelling van Fermat voor n=4. ***
Er zullen meer volgen!
# wordt nog aan gewerkt.