Bewijzen

Binnen de wiskunde is het van groot belang om hetgeen wat je gebruikt om een probleemop te lossen, ook kunt bewijzen.

Helaas wordt 'bewijzen', daar waar de hele wiskunde omheen is gebouwd, binnen de middelbare school wiskunde te weinig gedaan.

Dit heeft mij daarom op het idee gebracht om hier op dominguez.nl wat meer aandacht aan deze belangrijke en vaak leuke kant van de wiskunde te besteden. Wiskunde wordt in mijn ogen namelijk een stuk interessanter als je weet wat je aan het doen bent.
Je kunt bijvoorbeeld van elke parabool de nulpunten vinden door domweg de welbekende ABC-formule toe te passen. Maar is het niet een stuk interessanter om te weten wáárom de ABC-formule tot deze nulpunten leidt?

Deze sectie zal volop in beweging zijn en er zullen continu nieuwe leuke bewijzen bijkomen. De bewijzen die je vindt zijn opgedeeld in drie categorieën. Elk bewijs zal worden gecodeerd met één, twee of drie sterren. De bewijzen met één ster zijn voor bijna iedereen makkelijk te begrijpen, met twee sterren zijn iets moeilijker en bij de bewijzen met drie sterren komt de wat moeilijkere wiskunde bij kijken.

Bewijzen - Vele leuke en interessante bewijzen gecodeerd met sterren (*, ** en ***) die de moeilijkheidsgraad aangeven.

Foute bewijzen - Een fout bewijs is uiteraard geen bewijs, maar vaak lijkt het toch of het bewijs klopt!

Nog te bewijzen - Er zijn vele stellingen in de wiskunde nog onbewezen. Een aantal goed te begrijpen stellingen zijn hier opgenomen.