Downloads

Locator decoding for BCH codes - Mijn afstudeerscriptie geschreven aan de Rijksuniversiteit van Groningen onder begeleiding van de heer dr. Jaap Top. Bij het versturen van data komt er vaak ruis voor, waardoor de data niet in goede staat bij de ontvanger terecht komt. Daarom is het van groot belang om deze gecodeerd op te sturen zodat er na het verzenden de eventuele fouten met een decoderingsalgoritme eruit te filteren zijn. In deze scriptie zijn het Sugiyama algoritme en het Berlekamp-Massey algoritme geïmplementeerd in het computeralgebra pakket Maple.

Wiskit - Wiskit is een programmeeromgeving om grafieken en wiskundige tekeningen te maken. Een handig programmaatje geschreven door mijn ex-collega Hans Klein van het Zernike College te Haren. Voor meer informatie zie zijn eigen pagina.

Basisvaardigheden algebra - De algebraïsche vaardigheden van leerlingen in de bovenbouw zijn vaak erg slecht. De basis van deze vaardigheden ligt uiteraard in de onderbouw. Hier moet dan ook begonnen worden met het aanpakken van het probleem. Voornamelijk aan het eind van de derde klas, daar waar de leerling de basisvaardigheden al meerdere malen voorbij heeft zien komen. Deze reader heb ik in maart 2003 geschreven met als doel de basisvaardigheden uit de algebra goed onder de knie te krijgen.

Basishandleiding - In dit document voor 4 HAVO en 4 VWO de eerste handelingen met de grafische rekenmachine uitgelegd. Er wordt gebruik gemaakt van de Casio CFX-9850.

Oplossen van 2de graads vergelijkingen - In dit document voor de gehele bovenbouw, wordt nogmaals herhaald hoe je algebraïsch een 2de graadsvergelijking op kunt lossen.

Planningsformulier 1 - Hier kun je het planningsformulier downloaden om eventueel digitaal in te vullen. Dit formulier helpt je bij het overzichtelijk weergeven van de stof die je in een bepaalde periode gaat doen.

Rekenen met machten - Test hier of je het rekenen met machten en het toepassen van de rekenregels beheerst met deze oefenopgaven.

Riemann sommen - In de methode Moderne Wiskunde worden de Riemann sommen wat verwarrend gebruikt, daarom deze bijlage. Hierin wordt ook uitgelegd hoe je met de Casio CFX-9850GB Riemann sommen uit kunt rekenen.

Formulekaart - De formulekaart zoals hij op de Centraal Schriftelijke Eindexamens (nieuwe stijl) HAVO/VWO toegestaan is.