Links naar nuttige websites

Kennisnet - Kennisnet is een onderwijsportal boordevol informatie voor zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als de volwasseneducatie.

Wisfaq - De vraagbaak voor het wiskundeonderwijs.

Wiskundeweb - Bevat veel materiaal voor zowel docenten als leerlingen. Ook veel praktische opdrachten.

Wisweb - Bevat vele handige en leuke applets.

Wisbase - Toetsenbank op het internet. Ook heel veel ander materiaal. Alleen toegankelijk met een wachtwoord.

Kangoeroe, Wiskunde Olympiade en Wiskunde A-lympiade - De websites van deze drie welbekende wiskundewedstrijden.

Moderne Wiskunde, Pascal, Getal en Ruimte en Netwerk - De websites van de verschillende wiskundemethodes.

NVVW - De Nederlandse vereniging van wiskundeleraren.

Freudenthal Instituut - Het Freudenthal Instituut doet onderzoek naar alle aspecten van het wiskundeonderwijs.

Koninklijk Wiskundig Genootschap - De oudste wiskunde genootschap.

Dick Klingens - De website van wiskundeleraar Dick Klingens. Bevat veel meetkunde.

Henk's hoekje - Bevat veel programma's voor de Texas Instruments 83 en 84.

Tijdtabel wiskunde - Engelse website over de geschiedenis van de wiskunde.

Euclides, Nieuw Archief voor Wiskunde, Nieuwe Wiskrant en Pythagoras - De vier populaire wiskundetijdschriften.

Boze bta's - Een website tegen de afbraak van het wiskundeonderwijs in Nederland.

Wiskunde hacom - Bevat duidelijke uitleg en oefenopgaven over verschillende onderwerpen.

Cijfers liegen niet - Een website over cijfers.

Zebra boekjes - De website van de welbekende Zebra boekjes (te gebruiken als keuzeonderwerp).