Oefenopgaven

In de derde klas begint de wiskunde pas echt! Een groot gedeelte van wat je leert in de derde klas gaat over algebra en analyse, verder krijg je nog wat over statistiek, goniometrie en meetkunde.

Ik zal deze oefenopgaven opdelen in vijf delen: algebra en analyse, statistiek, goniometrie, meetkunde en de ABC formule.

ABC formule

ABC - Ondanks dat dit onderdeel 'ABC formule' heet betekent het niet direct dat je de ABC formule moet gebruiken om deze vergelijkingen op te lossen. Het geniet de voorkeur de methode van ontbinden in factoren te gebruiken.

Algebra en analyse

Algebra en analyse - Hier vind je enkele oefenopgaven over verschillende functies (exponentieel, lineair, kwadratisch, wortelfuncties, hyperbolisch, periodieke grafieken).

Statistiek

Statistiek - Hier vind je enkele opgaven over statistiek (klassenindeling, gemiddelde, mediaan, modus, Q1 en Q3, boxplot, somfrequentiegrafieken, enz).

Goniometrie

Goniometrie - De sinus, cosinus en tangens.

Meetkunde

Meetkunde - Projecties, inhouden en oppervlakten van ruimtelijke figuren, meetkundig redeneren.